02-Aku stroje 03-Bezpečnost 05-mower 07-rider

Sekání trávy

Žadné bolesti svalů nebo dokonce zranění. Jen upravený trávník, který lahodí oku a duši.

Kategorie: